Waarop moet ik letten bij het afsluiten van een woningkrediet?

De rentevoeten staan historisch laag bij de financiële instellingen.
Misschien hét moment wil je een lening afsluiten?
Toch is het aangeraden op een aantal zaken te letten.

Het Jaarlijks kostenpercentage
Het JKP is een belangrijke indicator voor mensen die een lening aanvragen. Staar je niet blind op de lage rente, maar kijk naar wat het krediet je in totaal kost. Hou rekening met dossierkosten (vaak 500 euro) die de bank aanrekent, maar ook met notariskosten, hypotheek en andere zoals de brandverzekering en de schuldsaldoverzekering. Deze kosten vormen het totale kostenplaatje. Laat je dus niet vangen door een lage rente alleen, want deze wordt gemakkelijk teruggewonnen met een prijzige brandverzekering.

Comfortvoorwaarden
Sommige banken stellen comfortvoorwaarden voor. Hiervoor geven ze een korting op je rentevoet. Onder deze voorwaarden valt de vraag om je loon op rekening bij de betreffende instelling te laten storten, het aangaan van een brandverzekering en de koppeling van een schuldsaldoverzekering die het krediet 100% dekt. Deze laatste is een overlijdensverzekering voor wanneer één van de kredietnemers komt te overlijden, ter bescherming van de partner en nabestaanden. Onmisbaar, maar prijzig.
Andere voorwaarden stellen, zoals het overbrengen van pensioengelden en verzekeringen om de rentevoet van het krediet te verlagen, is in principe niet toegelaten.

Loan To Value
De Loan To Value (LTV) betekent de verhouding van het geleende bedrag ten opzichte van de totale aankoopwaarde. Hoe lager dat bedrag ligt, hoe hoger je korting op je rentevoet. Zorg dus voor voldoende eigen inbreng wil je een mooie lening afsluiten.
Meestal kan je maximaal 90 procent van de aankoopprijs ontlenen en moet je de rest plus de notariskosten zelf financieren.
Sommige banken hanteren een formule waarbij jongeren met een beloftevol inkomen tot 100% mogen ontlenen, hetzij onder strikte voorwaarden en vaak met een duurdere rente. Ook de lengte van de looptijd heeft een invloed. Hoe langer, hoe duurder.

Kortom: wil je een lening aanvragen, begin dan op tijd en wees realistisch. Kijk naar de comfortvoorwaarden en de kostprijs van bijkomende diensten. Is al het bovenstaande te complex om zelf uit te zoeken? Ga dan op zoek naar een onafhankelijke kredietbemiddelaar, zoals bijvoorbeeld Kredietdesk. Zij adviseren gratis om voor jou de beste lening te vinden.