Verklaring omtrent je gedrag

Een VOG heb je nodig als je toekomstige werkgever erom vraagt, ga je met belangrijke gegevens werken of kwetsbare personen dan heb je de verklaring in veel gevallen nodig. Voor een aantal beroepen is de verklaring wettelijk verplicht. Wil je bijvoorbeeld in de kinderopvangbranche werken dan is een VOG aanvragen verplicht. Ook taxichauffeurs zitten eraan vast met het aanvragen van de verklaring over je gedrag. De ministeries kunnen zelf bepalen voor welke beroepen zijn een verklaring nodig achten.  

Werkgever

Ook bij specifieke beroepen 

Wil je een functie uitoefenen waarbij de klant in een afhankelijke positie staat ten opzichte van een beroepsbeoefenaar, of waarbij sprake is van hoge mate van vertrouwelijkheid. Dan kun je denken aan advocaten, rechters en artsen. Maar ook bij emigratie, een vergunning voor een wapen voor de schietvereniging of het aangaan van een zakelijke overeenkomst. In veel gevallen wordt een VOG aanvragen gedaan door een werkgever. Digitaal kan de verklaring ook aangevraagd worden.  

Digitaal aanvragen

Wat wordt er gecontroleerd bij een aanvraag 

Kort gezegd wordt er onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van de aanvrager. Dit verleden is vastgelegd in het welbekende strafblad. In de wet is geregeld dat je strafblad zo volledig mogelijk is ingevuld. Een VOG aanvragen geeft dus een helder beeld over je verleden. Niet alleen misdrijven in Nederland komen op je strafblad te staan, ook overtredingen die in verdragslanden zijn gepleegd worden vermeld op je strafblad. Bij een aanvraag heb je ook een belangrijke basis in vertrouwelijke gegevens waar je op kunt vertrouwen.