Inrichten van je kinderopvanghuis niet moeilijk en ook niet de makkelijkste taak

De eigenaar van een kinderopvang zijn, kan best een uitdaging zijn. Maar je hebt veel liefde voor kinderen, je bent deskundig in de branche van kinderopvang en je doet er alles aan om deze kennis en liefde te doen uitstralen. Ook in de inrichting kinderopvang huis wil je je liefde en deskundigheid duidelijk laten merken. Je streeft er immers naar, de kindertjes zich zo prettig en gelukkig mogelijk te laten voelden.

Je richt daarom jouw kinderopvang in, afgestemd op de kindertjes die je opvangt.

Inrichting kinderopvang

Waar houd je rekening mee

Bij het inrichten van je opvang houd je rekening met diverse factoren. Een daarvan is de gebruikte huisstijl. Het is handig als je er de kleuren van de huisstijl in terug kunt vinden.

Ook sta je stil bij de doelstellingen. Probeer die middels de inrichting tot uiting te brengen. Bijvoorbeeld: het bevorderen van sociale vaardigheid onder de kinderen. Je ruimte zal dus moeten voldoen aan zaken die het voornoemde bevorderen. Denk daarbij aan speelhoekjes en ruime tafels waar meer kinderen zich kunnen aansluiten.

Inrichting kinderopvang

Een andere doelstelling kan zijn, oriëntatie op jezelf en de wereld. Incorporeer daarom zaken die de oriëntatie op de peuter maar ook op de wereld bevorderen. Schaf ook zo nodig spelletjes aan die dit bevorderen.

Gebruik verder leuke kleuren voor regenboogjes, sterretjes, wolkjes etc. Wees er volkomen creatief bij. Maar je kunt uiteraard ook een thema aan je opvang koppelen. Dit thema zie je natuurlijk in heel veel terug. Bijvoorbeeld “De smurfen”. Je opvang heeft dan het karakter van smurfenland. En als het de bedoeling is dat de kindertjes een dutje nemen, richt dan speciaal en afgeschermd een ruimte af, waar de kindertjes van uw kinderverblijf volkomen tot rust kunnen komen. Denk daarbij aan de juiste temperatuur en ruimtelijkheid zodat ze zich niet kunnen bezeren. Ook voor jouw hulp moet deze ruimte overzichtelijk en snel bereikbaar zijn.