Ik heb schade door mijnbouw. Wat nu?

Heb je schade aan je woning of bedrijf en heb je het vermoeden dat dit veroorzaakt is door mijnbouw zoals de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg? Schakel dan vandaag nog het Schadeloket Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in.

Wat is het TCMG?

De tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen handelt alle schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Zowel particulier als zakelijk kan je hier terecht met je schademeldingen. 

Ook wanneer je de oorzaak van de schade aan je woning of bedrijf niet zeker weet, kun je hier terecht. Medewerkers van het TCMG onderzoeken samen met jou wat er gebeurd is. 

Bovendien treden ze op bij acuut onveilige situaties. Wanneer je denkt dat de veiligheid in gevaar komt en denkt of weet dat dit veroorzaakt is door mijnbouw, kan je direct contact opnemen met ze. Vervolgens wordt de situatie gezocht en nemen ze indien nodig de juiste veiligheidsmaatregelen. 

Hoe werkt het?
De afhandeling van de door jou gedane schademelding vindt plaats aan de hand van 10 stappen. Deze stappen zijn als volgt:

 1. Het melden van de schade
  Allereerst moet er een melding van de schade plaatsvinden. Dit kan zowel telefonisch als via het digitale schadeformulier. In beide gevallen wordt er zoveel mogelijk informatie opgevraagd met betrekking tot het eigendom, het gebruik, de oorzaak en een omschrijving van de schade.

 2. Bevestiging
  Binnen ongeveer vijf werkdagen ontvang je een bevestiging van de schademelding. Hierin wordt tevens aangegeven wat het beslistermijn is. Doorgaans is dit vijftien maanden. Uiteraard proberen ze het sneller af te handelen, maar wegens drukte wil dit niet altijd lukken.

 3. Vaststellen deskundige en zaakbegeleider
  Aan de hand van een eerste inschatting bepaalt het TCMG of er een deskundige nodig is. Deze dragen zij aan bij jou. Ook wijzen ze een zaakbegeleider toe bij wie je terecht kan tijdens het gehele proces.

 4. Acceptatie of afwijzing deskundige
  Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de deskundige te accepteren of te weigeren. Wanneer je de voorgedragen persoon niet accepteert, moet je dit binnen twee weken met gegronde redenen kenbaar maken.

 5. Schade opname
  Daarna komt de deskundige langs om de schade op te nemen.

 6. Adviesrapport uitbrengen
  Deze opname wordt vervolgens uitgewerkt in een adviesrapport waarin een advies wordt gegeven over de oorzaak en omvang van de schade. Zelf krijg je het rapport ook toegestuurd.

 7. Mogelijkheid tot reageren op het adviesrapport
  Nadat je dit rapport hebt ontvangen, heb je twee weken de tijd om hier eventueel op te reageren.

 8. Voorbereiding besluit
  Op basis van de aanvraag en het rapport wordt een besluit voorbereid.

 9. Definitieve besluit
  Dit besluit wordt vervolgens uitgebracht. Hierin staat vermeld of je recht hebt op een schadevergoeding of niet. Het bedrag van de schadevergoeding ontvang je binnen twee weken op je rekening.

Bezwaar
Niet eens met het besluit? Reageer dan binnen zes weken per post middels een bezwaarschrift.