Het functioneringsgesprek

Jaarlijks vindt het terugkerende functioneringsgesprek plaats op het werk tussen werkgever en werknemer. Dit is een toekomstgericht gesprek waarin wordt besproken hoe u uw werk uitvoert en hoe het op de werkvloer gaat. Samen met uw werkgever worden eventuele punten uit een eerder functioneringsgesprek besproken en worden er nieuwe verbeterpunten genoteerd waar u en uw werkgever het komende jaar aan kan werken. Het kan erg prettig zijn om met een goede voorbereiding het gesprek in te gaan. Hieronder staan enkele functioneringsgesprek vragen.

Wat is een functioneringsgesprek?


Tijdens het functioneringsgesprek gaan u en uw werkgever of leidinggevende in gesprek om te bekijken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Waar een werknemer bij een beoordelingsgesprek enkel wordt beoordeeld op zijn uitvoerende werkzaamheden, mag de werknemer bij een functioneringsgesprek ook feedback geven. Hierbij kunt u verbeterpunten aangegeven, waardoor de samenwerking soepeler zal verlopen.

Functioneringsgesprek vragen


Om goed voorbereid het gesprek in te gaan, is het belangrijk om u vooraf in te lezen over wat het gesprek inhoudt. Welke vragen kunt u verwachten tijdens dit functioneringsgesprek? Welke onderdelen komen aan bod tijdens het gesprek en wat verwacht een werkgever van u? Denk vooraf ook na over uw eigen toekomstvisie: wilt u bijvoorbeeld blijven werken in de huidige functie of zou u misschien door willen groeien? Staat u open voor cursussen of bijscholing? Wat vindt u belangrijk om te bespreken met uw werkgever of leidinggevende? Hoe ervaar jij de sfeer op de werkvloer en daarnaast het belangrijkste: hoe vindt u dat u zelf functioneert?

Samenwerking


Ook komt de samenwerking met collega’s ter sprake tijdens het functioneringsgesprek. Hoe verloopt de communicatie onderling en is er een goede werkverdeling? Dit zijn allerlei punten die u tijdens dit gesprek naar voren kunt halen en waar uw werkgever of leidinggevende ook echt iets mee kan. Door deze punten te benoemen en bespreken zal de sfeer op de werkvloer verbeteren en zal de samenwerking ook verbeteren onderling tussen de collega’s.

Gemaakte afspraken


Tot slot worden ook de gemaakte afspraken van een vorig functioneringsgesprek erbij gehaald. Hierbij wordt er gekeken wat u er het afgelopen jaar aan heeft gedaan om aan uw verbeterpunten te werken, maar ook wat uw werkgever met uw aangegeven verbeterpunten heeft gedaan. Zijn de gemaakte afspraken nagekomen van beide kanten? Bespreek wat er nog anders zou kunnen en noteer deze verbeterpunten voor het komende jaar.