Goud en de dollarkoers

Bloomberg Markets is een toonaangevend tijdschrift en richt zich op een mondiaal publiek van financiële professionals. In hun laatste editie wordt besproken dat de goudvraag in Azië sterk is toegenomen.

In India wordt meer van het edelmetaal geïmporteerd en ook de Chinese markt trekt weer aan. Er is meer vertrouwen onder de consumenten en daarom worden er meer sieraden en goud gekocht, zo stelt het blad. De goudkoers, die het afgelopen jaar gedaald was, begint nu weer meer solide te worden.

Toenemende vraag Azië

Het toenemen van de vraag in India is niet alleen het gevolg van de aantrekkelijke goudkoers, ook de actuele verlaging van importheffing speelt hierbij een rol. De heffing is onlangs teruggebracht naar 10 %, waardoor de goudimport voordeliger is geworden. Zo is een land als Zwitserland veel meer gaan exporteren naar India, dat met 56 ton aan goud de grootste afzetmarkt was. Vorig jaar exporteerde het nog voornamelijk naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In India zelf zagen de juweliers dit jaar een verdubbeling van de verkoop van gouden sieraden. In de aanloop van het trouwseizoen kunnen de juweliers weer meer goud verkopen en wordt er profijt getrokken van de verlaagde invoerheffing. Vorig jaar nog bereikte de vraag het laagste niveau van de afgelopen 25 jaar. De vraag naar beleggingsgoud daalde ook, maar minder dramatisch.

In China is de binnenlandse vraag groter dan het aanbod. Er wordt dan ook met premies verhandeld als het wordt vergeleken met de internationale goudhandel. Er is dit jaar al een groei van 21 % gemeten. 

Stijging goudprijs

Wat dat betreft is het een mondiale trend, want de goudprijs liet al in 2019 een spectaculaire stijging zien. Dit komt grotendeels door de onzekerheid rondom de economische groei. Goud wordt gezien als een veilige investering. Daarnaast wordt sinds het handelsconflict met de Verenigde Staten het inkopen van goud vanuit de Chinese overheid gezien als een economisch wapen. Ook de Russische overheid is hiermee bezig.

Doordat de wereldeconomie achteruit is gegaan, de aandelenkoersen dalen en de positie van de dollar bedreigd wordt is de goudhandel meer gaan floreren. Omdat goud niet in waarde vermindert zijn er veel mensen in gaan beleggen ook uit angst voor toenemende inflatie. De goudprijs is in ieder geval aan het stijgen ten opzichte van de dollarkoers. 

Dat is goed nieuws wanneer je  oud goud wilt verkopen, zoals sieraden die niet meer gedragen worden. De prijs die je er nu voor krijgt ligt hoger dan een jaar geleden. De verwachting is dat het nog wel even zo zal aanblijven.