Business Process Management

Bedrijven dienen steeds efficiënter te worden en ook sneller en gemakkelijker in te spelen op veranderingen in de markt. Ook de verwachtingen van klanten en mogelijkheden rondom wetgevingen dienen constant in acht genomen te worden en hierdoor moeten bedrijven dan ook niet te rigide zijn. Een dynamische organisatie met een openminded CEO en COO aan het hoofd zijn hiervoor dan ook een must. Business Process Management is een systeem binnen een organisatie. Dit systeem zorgt ervoor dat processen op een goede en overzichtelijke manier kunnen worden bekeken en afgesteld 

Van rigide naar dynamische organisatie

Tot voor 2008 waren er veel rigide- en organische bedrijven. De dynamische bedrijven waren de organisaties die bijvoorbeeld in de media- of telecom industrie opereerden. Deze dienden snel en efficiënt te kunnen schakelen, om de verwachtingen van de klanten, de innoverende techniek en aangescherpte wetten bij te kunnen houden. In die gevallen was het dan ook belangrijk dat een bedrijf dynamisch opereerde. De meer rigide bedrijven, zoals banken en beton fabrikanten, hadden niet te maken met heel veel verandering en de organisaties groeiden dan ook vast in de eigen processen en protocollen. Toen na 2008 veel economische en culturele pilaren omvielen of veranderden, moesten deze bedrijven ineens omschakelen, maar hier hadden ze de wendbaarheid niet meer voor. 

Na de economische crisis van 2008, hadden bedrijven dan ook geleerd dat zekerheid fijn is, maar dat rigide bedrijfssystemen hen niet kunnen redden. 

De dynamische organisatie

Een goede dynamische organisatie moet duidelijk hebben wat de verschillende stappen in hun price zijn. Dit is dan ook de eerste stap van het Business Process Management. Er wordt gekeken naar de verscheidene stappen die een product of dienst ondergaat om van de conceptfase tot verkoop of verlening te gaan. Hierbij komen vaak allerlei mensen, departementen en elementen kijken.

De dynamiek en effectiviteit verbeteren

Om die op een goede manier af te stemmen, moet er gekeken worden naar waar welk onderdeel toegevoegd wordt en waarom. Zodra deze elementen tot in het kleinste detail bekend zijn kan er namelijk veel gemakkelijke gekeken worden naar de individuele processen. Met Business Process Management kunnen deze losse processen vervolgens gemakkelijk worden heringedeeld of veranderd. 

Als men namelijk weet wat elke stap exact inhoudt en toevoegt, kan hier makkelijker mee gespeeld worden. Deze diepgaande vorm van Business Process Management brengt een bedrijf dan ook van een rigide organisatie naar een dynamische organisatie. 

Een Business Process Management specialist kan zorgen dat het systeem op een goede manier wordt geïmplementeerd en dat het maximale uit de efficiëntie kan worden gehaald. 

Business Process Management voor elk bedrijf

Business Process Management kan op vele manieren worden geïmplementeerd door bedrijven en hierbij is het belangrijk dat gekeken wordt naar de huidige staat van de organisatie. Is het rigide, dynamisch of ergens in het midden? Een bedrijf is nooit te dynamisch, zolang het Business Process Management maar als fundament van de besluitvorming fungeert. Het is belangrijk dat het hoger management van een organisatie de processen jaarlijks of elk half jaar goed bekijkt en eventueel heroverweegt. Hierdoor kan een bedrijf altijd up-to-date blijven en er voor zorgen dat er snel kan worden gereageerd op eventuele tegenslagen of veranderingen in de markt.

Kijk voor de mogelijkheden en meer informatie op YNNO.com.